EN
Arama EN
Kurumsal Genel Aydınlatma Metni

Kurumsal Genel Aydınlatma Metni

Kurumsal Genel Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ

Radikal Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı, Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık. 

1) İşlediğimiz  Kişisel  Veri  Kategorileriniz  Nelerdir  ve  Bunları  Hangi  Amaçlarla

İşliyoruz? 

Kişisel  bilgileriniz  Radikal  Elektronik  Sanayi  ve  Dış  Ticaret  Limited  Şirketi  tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

A. Ziyaretçilerimiz

Ziyaretçilerimizin fiziksel mekan güvenliği bilgileri (ör. kamera kayıtları);  

a) fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.

B. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi bilginiz),pazarlama bilgileri çerez kayıtları) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde*) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (ör. e-posta adresiniz);  

a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

b) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

c) talep/şikayetlerin takibi,

d) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

e) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

f)  internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.

C. Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş bilgisi), fiziksel mekan güvenliği bilgileri, finans bilgileri (ör. bilanço bilgileri), hukuki işlem bilgileri,

a) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

b) firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

c) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

d) insan kaynakları süreçlerinin planlanması,

e) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

f)  iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi

g) iş sürekliliğin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

h) lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

i)  mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

j)  mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

k) mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

l)  mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

m)müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

n) müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

o) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

p) talep ve şikayetlerin takibi,

q) ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

r) yatırım süreçlerinin yürütülmesi,

D. Potansiyel Müşterilerimiz   

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri; 

a) mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,

b) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

c) fiziksel mekan güvenliğinin temini,

d) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ticari elektronik ileti gönderebilmesi,

e) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir

2) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.  

3) Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Radikal Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

(ii)  Bir  sözleşmenin  kurulması  veya  ifasıyla  doğrudan  doğruya  ilgili  olması  kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

(iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

(v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru  menfaatleri  için  veri  işlenmesinin  zorunlu  olması  hukuki  sebeplerine  dayanılarak işlenmektedir.

(vi)  Müşterilerimizin  ve  Potansiyel  Müşterilerimizin  Kimlik  ve  iletişim  verileri,  açık rızalarına dayanılanarak reklam,  kampanya,  tanıtım yapılması  ve ticari elektronik  ileti gönderilebilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

4) Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz? 

a) Ziyaretçilerimize ait  kişisel veriler,  hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla  ve ilgili   mevzuat   gereği  talep   edilmesi   halinde   kolluk   kuvvetleri   ve   adli   makamlarla paylaşılabilecektir.

b) Çevrimiçi  ziyaretçilerimize  ait  kişisel  veriler,  hukuki  uyuşmazlıkların  giderilmesi amacıyla  ve  ilgili mevzuat  gereği talep  edilmesi halinde adli makamlar  ve  yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

c) Müşterilerimize   ait   kişisel   veriler,   yasal   düzenlemelerin   öngördüğü   kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; bilişim şirketine,  kargo  şirketlerine,  bankalara ve  mali  müşavirimize  aktarılmaktadır.  Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki    uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi   amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

d) Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

5) Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?  

Radikal Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi olarak, ad-soyad, mail , iletişim numarası. kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

6) Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın  ilgili  kişilerin  haklarını  düzenleyen  11.  maddesi  kapsamındaki  taleplerinizi Radikal Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne  ait “http://www.radikaltr.com/” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”  aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Radikal Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Adres: Abbasağa Mah. Keşşaf Sk. No:4/12 Beşiktaş/İstanbul
Mail: radikal@radikaltr.com

Sıkça Sorulan Sorular

Radikal Elektronik, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında sık sorulan soruların yanıtlarını bulmak için SSS bölümümüzü keşfedin. SSS bölümünde yer almayan bir sorunuz varsa, kişiselleştirilmiş yardım için lütfen doğrudan bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Radikal Elektronik'in uzmanlık alanı nedir?  

Radikal Elektronik, Yayıncılık ve ProAV pazarları için yüksek kaliteli donanım ve yazılım çözümlerinde uzmanlaşmıştır.

Radikal Elektronik ne kadar süredir faaliyet gösteriyor?  

Radikal Elektronik 1997 yılında İstanbul’da kurulmuştur ve çeyrek asırdır ilgili sektörlere hizmet vermektedir.

Radikal Elektronik'in çalıştığı markalardan örnekler verebilir misiniz?  

Radikal Elektronik, Avid, LiveU, Lawo gibi dünya devleriyle işbirliği yaparak müşterilerimizin sektördeki en yeni çözümlere ve en saygın markalara erişimini sağlar.

Marka listemize www.radikaltr.com/markalar adresinden ulaşabilirsiniz.

Radikal Elektronik'i diğer distribütörlerden ayıran nedir?  

Radikal Elektronik, uzun yıllara dayanan iş ilişkileri, müşteri memnuniyetine olan bağlılığı ve katma değerli hizmetleri ile öne çıkmaktadır. Sadece yüksek kaliteli ürünler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda deneyiminizi yükseltmek için destek ve uzmanlık sağlıyoruz.

Soru veya yardım için Radikal Elektronik'e nasıl ulaşabilirim?  

Radikal Elektronik'e web sitemizde yer alan iletişim bilgilerimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Her türlü soru veya sorunuzda size yardımcı olmak için buradayız.

Radikal Elektronik teknik destek sunuyor mu?  

Evet, Radikal Elektronik, kardeş şirketi Radikal Teknik aracılığıyla teknik destek sunmaktadır.

Radikal Müzik'in Radikal Grubu içindeki rolü nedir?  

Radikal Müzik, temsil ettiğimiz markalar ile profesyonel tüketiciler (prosumer) arasında köprü kurmaya adanmıştır. Katma değerli hizmetler sunar ve çevrimiçi satış faaliyetleri yürütür, en son teknolojilerin sektördeki profesyonellere ulaşmasını sağlar.

Radikal Elektronik müşteri sadakatine önem veriyor mu?  

Kesinlikle. Radikal Elektronik için müşteri sadakati çok önemlidir. Başarımızın doğrudan müşterilerimizin memnuniyetine ve başarısına bağlı olduğuna inanıyoruz. İhtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi karşılamak için yukarıda ve öteye gitmeye çalışıyoruz.

Radikal Elektronik tarafından sunulan ürün ve hizmetleri nasıl keşfedebilirim?  

Ürün ve hizmet yelpazemizi web sitemizden inceleyebilir veya daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İhtiyaçlarınıza en uygun çözümleri bulmanızda size yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz.